Profil firmy

Kdo jsme

VODÁRENSKÁ - služby s.r.o., dříve pod názvem EM-VAK s.r.o., je od roku 2017 dceřinou společností jedné z největších vodárenských společností v tuzemsku – VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Tato společnost je ryze českou firmou, která je prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. vlastněna výhradně svazky měst a obcí. Veškerý zisk je tak vracen zpět do investic a obnovy vodovodní a kanalizační sítě. Geograficky pokrývá Jihomoravský kraj a Vysočinu.