Potřebuji si vyřídit

Informace, podklady a postupy pro vyřízení konkrétních záležitostí

 

Informace o sítích

Prostřednictvím našeho portálu můžete podávat elektronické žádosti o poskytnutí informace o existenci sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. - na portál se přihlaste zde

 

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si dokumenty nebo formuláře, které můžete potřebovat:

 

Nové odběrné místo (podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek na dodávku vody a odvádění odpadních vod) 

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Změna odběratele (podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Trojdohoda (dohoda mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba, například nájemce)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Žádost o přezkoušení vodoměru

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Čestné prohlášení spotřeba nad 30 m3 (použije se v případě, když odběratel vodu dodanou vodovodem částečně spotřeboval (více jak 30 m3) a nevypustil do kanalizace. Současně odběratel uvede způsob, jak vodu spotřeboval)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Čestné prohlášení vlastní zdroj vody (použije se v případě, když odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než jenom z vodovodu (například z vlastních studní, z vodních toků, aj.)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Formuláře adresujte podle místa svého bydliště nebo odběrného místa na patřičnou divizi.

 

Další důležité dokumenty:

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (platné od 25. 5. 2018)

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (platné od 1. 5. 2016)

Reklamační řád