Potřebuji si vyřídit

Informace, podklady a postupy pro vyřízení konkrétních záležitostí

 

Informace o sítích

Prostřednictvím našeho portálu můžete podávat elektronické žádosti o poskytnutí informace o existenci sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. - na portál se přihlaste zde

 

Dokumenty ke stažení

Stáhněte si dokumenty nebo formuláře, které můžete potřebovat:

 

Nové odběrné místo (podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek na dodávku vody a odvádění odpadních vod) 

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Změna odběratele (podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Trojdohoda (dohoda mezi dodavatelem a vlastníkem připojené nemovitosti na vodovod a kanalizaci, kde odběratelem je třetí osoba, například nájemce)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Žádost o přezkoušení vodoměru

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Čestné prohlášení spotřeba nad 30 m3 (použije se v případě, když odběratel vodu dodanou vodovodem částečně spotřeboval (více jak 30 m3) a nevypustil do kanalizace. Současně odběratel uvede způsob, jak vodu spotřeboval)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Čestné prohlášení vlastní zdroj vody (použije se v případě, když odběratel vypouští do kanalizace vodu z jiných zdrojů než jenom z vodovodu (například z vlastních studní, z vodních toků, aj.)

Divize Boskovice 

Divize Brno-venkov

Divize Jihlava

Divize Třebíč

Divize Znojmo

Divize Žďár nad Sázavou

 

Formuláře adresujte podle místa svého bydliště nebo odběrného místa na patřičnou divizi.

 

Elektronický podpis na dokladech generovaných VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s.

Nastavení programu Adobe Acrobat Reader DC pro ověřování platnosti certifikátu

Nastavení programu Adobe Acrobat Reader do verze 10 pro ověřování platnosti certifikátu

Nastavení programu Adobe Acrobat Reader verze 11 pro ověřování platnosti certifikátu

 

Další důležité dokumenty:

Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (platné od 25. 5. 2018)

Reklamační řád