Pokyny k odběru a uchovávání vzorků vody (ze studny)

Vzorkovnice:

1 litrová plastová vzorkovnice (velká láhev) pro chemický rozbor

250 ml šroubovaci skleněná vzorkovnice pro senzorickou analýzu

250 ml nebo 500 ml skleněná sterilní vzorkovnice s alobalem na hrdle a zátce pro mikrobiologický rozbor

Vzorkovnice pro odběr vzorku lze vyzvednout v laboratoři v pracovní dny v době od 7:00 - 15:00 nebo na základě telefonické domluvy.

Pomůcky:

k dezinfekci odběrového kohoutku  - zapalovač, sirky nebo propan-butanový hořák k opálení kohoutku nebo dezinfekční sprej (např. Desprej)

Odběr vzorku

je vhodné provést  18 - 20 hodin před předáním vzorku do laboratoře Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí. Před zahájením odběru je potřebné odstranit z výstupu kohoutku všechny rušivé doplňky (sítka, perlátory).

Chemický rozbor

 • vzorek se odebírá do plastové vzorkovnice o objemu 1 litru
 • před vlastním odběrem se voda nechá odtékat ustáleným proudem (ne prudce) po dobu nejméně 2 -5 minut
 • vzorkovnice se vzorkem propláchne, naplní až po okraj a uzavře.

Senzorická analýza

 • vzorek se odebírá do skleněné  šroubovací vzorkovnice o objemu 250 ml
 • vzorkovnice se naplní až po okraj a uzavře.

Mikrobiologický rozbor

 • odběrový kohout se sterilizuje  (dezinfekční sprej nebo .plamenem zapalovače - ožehnutím)
 • vzorek se odebírá do sterilní skleněné zábrusové vzorkovnice o objemu 250 ml nebo 500 ml
 • sterilní vzorkovnice se otevře až těsně před vlastním odběrem
 • odtáhne se ze zátky alobal, ale nesundává -  zátky a zabroušených částí hrdla se nedotýkat
 • vzorkovnice se nevyplachuje, naplní se asi do 90 % objemu (po rysku), ve  vzorkovnici zůstává asi      2 cm vzduchový prostor
 • po naplnění se vzorkovnice uzavře a alobal se přitiskne zpět k hrdlu vzorkovnice.

Odebrané vzorky je nutné uchovávat v chladnu a temnu (spodní část chladničky cca 4 °C) a co nejdříve dopravit do laboratoře.

Příjem vzorku do laboratoře

vzorky se předávají do laboratoře v pondělí od 7:00 - 15:00 a v úterý od 7:00 - 12:00

 V jiném termínu pouze na základě předchozí domluvy.

Termín předání výsledků formou zkušebního protokolu a způsob platby bude projednán při předání vzorku do laboratoře.

NÁVOD NA DEZINFEKCI STUDNÍ po pozitivním bakteriologickém nálezu

 • odhadnout nebo spočítat množství vody ve studni
 • zakoupit dezinfekční prostředek (např. SAVO originál, SAGEN) k dezinfekci vody
 • dle návodu na přípravku připravit dezinfekční roztok ( voda + přípravek), nejlépe v 10-ti litrové čisté nádobě
 • roztok aplikovat do studny
 • odpuštěním vody z kohoutků zajistit, aby se dezinfekce dostala i do vodovodních rozvodů
 • po 24 hodinách studnu vyčerpat
 • po nastoupání vody do studny provést pro kontrolu účinnosti dezinfekce odběr vzorku a bakteriologické vyšetření vody - mikrobiologický rozbor
Postup při odběru vzorku z ruční pumpy:
 • Postup odběru vzorku a uchovávání odebraného vzorku je shodné s postupy pro odběr vzorku z vodovodního kohoutku.
 • Je velmi důležité nepřerušit stálý průtok vody v průběhu odběru
 • Pro mikrobiologický rozbor není vhodné provádět odběr vzorku vody z vodní hladiny a ze zahradních hadic.