Měření a monitoring vod

Nabízíme:

 • měření průtoků a hladin na stokových sítích s možností vzorkování
 • návrh a realizaci monitoringu odvodnění měst a obcí pro přepočet a verifikaci kanalizačních sítí (měrné kampaně - měření průtoků, hladin a srážek)
 • měření průtoků na čistírnách odpadních vod (přítoky, odtoky, ...)
 • měření průtoků na odběrných objektech a na výustích tepláren, elektráren, průmyslových podniků, ...
 • úřední měření průtoků - autorizace
 • posuzování funkční způsobilosti systémů na stanovení průtoků a proteklého množství odpadních vod v souladu se zákonem o vodách č. 150/2010 Sb. vyhláškou MŽP č. 123/2012 Sb., nařízením vlády č. 143/2012 Sb. a TNV 25 9305
 • návrh a dodávku stacionárních systémů měření průtoků včetně prvotní kalibrace
 • posouzení stavu a rekonstrukci stávajících měrných systémů (úprava měrných žlabů a přelivů včetně opravy nebo doplnění elektronické části - dle požadavků platné legislativy TNV 25 9305)
 •  jednorázové týdenní měření pro poplatková hlášení dle zákona o vodách č. 150/2010 Sb., vyhlášky MŽP č. 123/2012 Sb., nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a zákona o vodovodech a kanalizacích č. 76/2006 Sb. 
 • dodávku průtokoměrů, měrných žlabů, přelivů a vzorkovačů
 • měření srážek
 • technickou a poradenskou činnost v oblasti měření průtoků a odběrů vzorků

 

Úřední měření průtoků

Měření průtoků odpadních vod na stokových sítích a ČOV

Měření srážek

Monitoring životního prostředí

Kontakty