Cena vody

Platba, kterou lidé odvádějí vodárnám, se skládá ze dvou částí. Je to vodné, tedy částka za jímání vody, úpravu a přivedení do domácnosti. Druhou částí je stočné, tedy odvedení znečištěné vody, její vyčištění a vypuštění zpět do přírody.

Z peněz, které odběratelé za vodné a stočné zaplatí, má VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., minimální zisk – necelá 3 procenta. Největší část peněz je vrácena zpět do oprav a nových investic tak, aby vodovodní a kanalizační síť nezastarávala a byla schopna pokrýt všechny požadavky odběratelů. Dalších 33 procent je vynakládáno na provoz vodovodní a kanalizační sítě, elektřinu, chemikálie nebo pohonné hmoty. Nemalé částky pak směřují také státu na zaplacení daní včetně poplatků za odběry podzemní i povrchové vody k úpravě. O ceně vody definitivně rozhodují svazky obcí.

Podrobné informace o cenách vodného a stočného dle jednotlivých divizí:

 

Vývoj vodného a stočného ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI, a.s. 2018 - významné Svazky

   Svazek

  V + S (vč. DPH)

  Vodné (vč. DPH)

  Stočné (vč. DPH)

2017

2018

index

2017

 2018

index

2017

2018

index

 Blansko

93,99

96,81

 3,0%

46,75

 48,15

 3,0%

47,24

48,66

 3,0%

 Ivančice

93,50

95,10

 1,7%

45,20

 45,79

 1,3%

48,30

49,31

 2,1%

 Šlapanicko

92,00

95,57

 3,9%

44,40

 47,61

 7,2%

47,60

47,96

 0,8%

 Tišnovsko

91,41

92,74

 1,5%

43,11

 43,11

 0,0%

48,30

49,63

 2,8%

 Židlochovicko

90,78

90,92

 0,2%

48,29

 48,29

 0,0%

42,49

42,63

 0,3%

 Jihlava

92,51

94,85

 2,5%

55,17

 56,44

 2,3%

37,34

38,41

 2,9%

 Třebíč

88,37

90,69

 2,6%

49,40

 50,38

 2,0%

38,97

40,31

 3,4%

 Znojmo

88,58

88,58

 0,0%

48,33

 48,33

 0,0%

40,25

40,25

 0,0%

 Žďár n./Sáz.

94,90

94,90

 0,0%

54,50

 54,50

 0,0%

40,40

40,40

 0,0%

 VAS, a.s.      (významné  Svazky)

91,56

93,14

 1,7%

49,96

 50,74

 1,6%

41,60

42,40

 1,9%

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 vč. DPH.