Třebíč

Cena vodného a stočného v roce 2019

Svazek obcí

celkem

vodné

stočné

vč. DPH

15%

bez DPH

vč. DPH

15%

bez DPH

vč. DPH

15%

bez DPH

Třebíč 94,58 82,24 53,64 46,64 40,94  35,60
Okříšky 42,55 37,00 42,55 37,00 - -

 

Cena vodného a stočného v roce 2018

Svazek obcí

celkem

vodné

stočné

vč. DPH

15%

bez DPH

vč. DPH

15%

bez DPH

vč. DPH

15%

bez DPH

Třebíč 90,69  78,86 50,38 43,81 40,31  35,05
Okříšky 41,40 36,00 41,40 36,00 - -

 

Ceny jsou uváděny v Kč za m3 (1000 litrů).