SMART vodoměry

SMART technologie budou mít obyvatelé obce Úsobrno.

V obci Úsobrno budou instalovány moderní "SMART" vodoměry, které jsou v poslední době trendem v oblasti dodávek pitné vody.  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., osadí v obci všem svým zákazníkům celkem 187 odečtových hlavic na stávající hlavní vodoměry nemovitostí. Takto osazené vodoměry budou několikrát denně zaznamenávat informace o spotřebě vody a dálkově je přenášet do informačního systému VAS.

Výhledově budou mít zákazníci možnost za určitých podmínek sledovat svou aktuální spotřebu vody přes Zákaznický portál VAS.

Cílem je, aby v příštím roce bylo možné přidat alarmní hlášení, které zákazníky upozorní například na trvalý průtok, který může způsobit například protékající toaleta, na překročení maximálního průtoku, což je následek prasklého vodovodního potrubí nebo na další nestandardní situace. Alarmní hlášení budou v příštím roce zasílána zákazníkům automaticky dle nastavených filtrů.

Další výhodou těchto vodoměrů bude také snížení počtu návštěv pracovníků vodáren, kteří dělají odečty osobně a zákazníci jim musí umožnit přístupy k vodoměrům.

Ve výsledku tak SMART vodoměry přinášejí vyšší komfort pro zákazníky, kteří jistě ocení online přehled spotřeby vody a varování o nenadálých situacích a únicích.