Změny ve vedení společnosti

Od 1. 1. 2023 je vedení naší společnosti v novém zastoupení. Představenstvo společnosti bylo v průběhu loňského roku informováno panem generálním ředitelem Ing. Lubomírem Glocem o jeho rozhodnutí ukončit k datu 31. 12. 2022 výkon funkce generálního ředitele. Zároveň představenstvo souhlasilo s tím, že nový generální ředitel bude představenstvu doporučen z řad zaměstnanců společnosti. Na
Navýšení cen za vodné a stočné čeká od nového roku obyvatele regionů, jež provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Ceny, jež schvalují v těchto dnech vlastníci vodárenské infrastruktury, se mění v závislosti na konkrétních provozních podmínkách. Odráží tedy skutečné plánované náklady a minimální zisk. Vodárenství jako síťové odvětví zabezpečující jednu ze základních životních potřeb občanů je v ČR

Vánoční plavání s VODÁRENSKOU

Vyšla nová e-Kapka 1/2022

                                                     

Upozornění pro zákazníky divize Boskovice

Budoucnost ceny vody

Zajímá Vás budoucnost? Chcete vědět, jak se může vyvíjet cena za vodné a stočné v závislosti na stoupajících cenách elektrické energie? Zaposlouchejte se do našeho prvního podcastu na velmi AKTUÁLNÍ téma, jenž rozebírá předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král. Podcast můžete shlédnou na kanále youtube zde nebo v naší videogalerii zde. Budeme
Zajistit dostatek pitné vody pro Městys Jedovnice a další obce v okolí se v těchto dnech podařilo díky dokončení rozsáhlého vodárenského projektu Pitná voda Jedovnicko v hodnotě čtvrt miliardy korun. Díky tomuto projektu došlo na Blanensku k propojení dvou významných skupinových vodovodů, a to skupinového vodovodu Velké Opatovice-Boskovice- Blansko- Lažany a skupinového vodovodu Jedovnicko. „Důležitost stavby spočívá v tom,
Nárůst cen za energie, ale i za potraviny a další nezbytnosti, dopadá v těchto dnech i na klienty a vedení denního stacionáře pro mentálně postižené v Blansku s názvem Domov Olga. Ke zmírnění situace by měl přispět finanční dar VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., který ředitelce Domova Olga Janě Kratochvílové dne 20. září předali ředitel boskovické
Konec minulého týdne dokázal, že naše společnost zaměstnává nejen odborníky, ale také vynikající sportovce. Zúčastnili jsme se 42. ročníku Vodohospodářských her v Olomouci. A to společně s více než 500 sportovci ze 17 společností z celé České republiky. Pořadatelství měl letos pod taktovkou Český hydrometeorologický ústav. Soupeřilo se v malé kopané, tenisu, volejbalu, stolním tenisu
Zamyslet se nad významem vody pro běžný život člověka, ale také naučit se s touto utilitou šetrně zacházet a umět ji správně využívat v domácnosti – to jsou hlavní cíle soutěžního vzdělávacího projektu pro základní školy, který běží již několik let na Blanensku díky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Letos se do tohoto projektu doslova s vervou
TOP