Soutěž – Každá kapka se počítá

Dar pro Nemocnici Znojmo

Už mnoho let  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. pomáhá v regionu, kde provozuje vodovody a kanalizace, na těch nejpotřebnějších místech. „V posledních letech byla i vzhledem k vážnosti epidemiologické situace naše pomoc směřována především do nemocničních zařízení. Jasnou volbou proto pro nás byla znojemská nemocnice,“ uvádí ředitel znojemské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Ing. Zdeněk Jaroš, MBA. Koncem
Naše společnost, která je jedním z největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice, získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu Excelence. Velmi významnou cenu společnosti udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky ve 22. ročníku této soutěže. Rada kvality ocenila ve složitém několikadenním hodnotícím procesu dlouholetou, kvalitní a vysoce profesionální práci

Změny ve vedení společnosti

Od 1. 1. 2023 je vedení naší společnosti v novém zastoupení. Představenstvo společnosti bylo v průběhu loňského roku informováno panem generálním ředitelem Ing. Lubomírem Glocem o jeho rozhodnutí ukončit k datu 31. 12. 2022 výkon funkce generálního ředitele. Zároveň představenstvo souhlasilo s tím, že nový generální ředitel bude představenstvu doporučen z řad zaměstnanců společnosti. Na
Navýšení cen za vodné a stočné čeká od nového roku obyvatele regionů, jež provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Ceny, jež schvalují v těchto dnech vlastníci vodárenské infrastruktury, se mění v závislosti na konkrétních provozních podmínkách. Odráží tedy skutečné plánované náklady a minimální zisk. Vodárenství jako síťové odvětví zabezpečující jednu ze základních životních potřeb občanů je v ČR

Vánoční plavání s VODÁRENSKOU

Vyšla nová e-Kapka 1/2022

                                                     

Upozornění pro zákazníky divize Boskovice

Budoucnost ceny vody

Zajímá Vás budoucnost? Chcete vědět, jak se může vyvíjet cena za vodné a stočné v závislosti na stoupajících cenách elektrické energie? Zaposlouchejte se do našeho prvního podcastu na velmi AKTUÁLNÍ téma, jenž rozebírá předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Jindřich Král. Podcast můžete shlédnou na kanále youtube zde nebo v naší videogalerii zde. Budeme
TOP