I na divizi Znojmo se oslavoval Světový den vody

Dne 26. 3. 2019 jsme se ve Znojmě v prostorách Louckého kláštera potkali s více než 60 starosty znojemského okresu a setkání to bylo vskutku příjemné. Odborný program se skládal z představení znojemské divize ředitelem Ing. Zdeňkem Jarošem, MBA. O Strategii VAS promluvil zasvěceně její autor předseda představenstva Ing. Jindřich Král. Probrali jsme změny legislativy ve

Vodojem Kostelíček

Vodojem Kostelíček v Třebíči je od dubna opět otevřen široké veřejnosti.

Cestou blanenské vody

Divize Boskovice Vás zve na 8. ročník tématického cyklovýletu “Na kole za vodou”. Plakát je ke stažení zde.

Moravský kras bude čistější…

V Jedovnicích byla dne 2. dubna 2019 slavnostně uvedena do provozu nová čistírna odpadních vod. Čistírna pokrývá oblast, kde žije necelých 7 tisíc obyvatel, přitékají zde odpadní vody z pěti obcí ležících v Moravském krasu, a to z Jedovnic, Rudice, Vilémovic, Senetářova a Krasové.  Stávající čistírny v Jedovnicích, Krasové a Rudicích již kapacitně nedostačovaly, byly v nevyhovujícím stavu a jejich provoz

Rozsvítíme Vysočinu modře

V noci z 2. na 3. dubna 2019 se zahalila Vysočina do modré barvy. Divize Jihlava se zapojila do akce „Rozsvítíme Vysočinu modře“ a přes noc nasvítila svou hlavní budovu modrou barvou. Tato akce se koná na podporu problematiky osob s poruchou autistického spektra (PAS) a při příležitosti Světového dne porozumění autismu. Celou akci pořádalo INTEGRAČNÍ
Při příležitosti Světového dne vody uspořádala v pátek 22. března VAS divize Boskovice pro starosty měst a obcí i odbornou veřejnost v regionu odborný seminář. Dvacátého druhého tradičního setkání při této příležitosti se zúčastnilo sedm desítek pozvaných hostů. Před oficiálním zahájením si mohli dle své volby účastníci prohlédnout známý poutní Kostel Jména Panny Marie ve
Oslavy Světového dne vody proběhnou také na divizích Boskovice a Znojmo ve formě odborných seminářů. Tradiční oslava Světového dne vody, kterou každoročně pořádá Rada povodí Svratky, jejímž členem je i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., letos připadne na úterý 19. března. Hlavním organizátorem akce s mottem „Leaving no one behind“ bude státní podnik Brněnské vodárny a kanalizace,

Juniorkonference 2019

Mladí odborníci se prezentovali na Juniorkonferenci v Mikulově Kalové hospodářství, projektové řízení, vliv teploty ve vodovodech na kvalitu vody, problémy s čištěním odpadních vod od velkých provozovatelů, ale také novinky v informačních systémech vodárenských společností – to je jen malá část odborných témat, která byla prezentována ve čtvrtek 7. března na prvním ročníku JUNIORKONFERENCE 2019. Akci uspořádalo

VAS SMS info

Nepoteče Vám voda? Vše se nyní dozvíte včas a zdarma   Odstávka na vodovodu, díky níž by Vám doma nebo ve firmě nemusela téct voda? O takové události se nyní dozvíte včas a zdarma. A to přímo z textové zprávy ve Vašem mobilním telefonu.   VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., nyní zprovoznila zcela ojedinělou službu – VAS SMS
Zimní období s sebou nese riziko vzniku poruch na vodovodních řadech, které je nutné řešit s ohledem na zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou vždy urychleně a s maximálním nasazením. Nejinak tomu bylo i na počátku letošního roku, kdy hned první pracovní den 2. 1. 2019 musela VAS řešit poruchu na vodovodním řadu v ulici Fibichova v
TOP