Znojemská divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., uspořádala už 12. ročník výtvarné soutěže. Práce budou vystaveny v atriu Městského úřadu Znojmo. Dne 15. 6. 2018 se uskutečnila vernisáž 12. ročníku výtvarné soutěže Voda a lidé – partneři pro život. Pořádá ji znojemská divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., ve spolupráci s místními základními školami a pod záštitou města

Z mobilu se dozvíte o odstávce nebo havárii

Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás novou službu, která by měla zlepšit celkovou komunikaci s Vámi, našimi odběrateli. Tato novinka umožní informovat Vás aktuálně a bezplatně o odstávkách a haváriích na vodovodní, případně kanalizační síti v místě Vašeho bydliště nebo dalších odběrných místech, do nichž Vám dodává naše společnost pitnou vodu a zajišťuje odvádění odpadních

Mladí triatlonisté změřili své síly

5.ročník Dětského triatlonu organizovaný spolkem Sportuj s námi proběhl poslední srpnovou sobotu v areálu Červené zahrady v Boskovicích

Dodáváme kvalitní pitnou vodu

Na základě dotazů zákazníků na kvalitu dodávané pitné vody VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., sdělujeme...
Soutěž je určena pro analogové, digitální barevné nebo černobílé fotografie.  
Dne 31. května 2018 se uskutečnila valná hromada společnosti Svaz VKMO s.r.o., která je jediným akcionářem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Test aktuality GALERIE

Co je to “Lorem ipsum”? Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů (např. internetových stránek, rozvržení časopisů či všech druhů reklamních materiálů). Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách (tzv. mock-up) předtím, než bude do

Cena vody pro rok 2018

Někde vůbec, jinde jen minimálně se zvýší cena za vodné a stočné v regionech, kde v současné době zajišťuje dodávky pitné vody a čistění vod odpadních VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Tam, kde si lidé za vodné a stočné připlatí, se jedná o navýšení ceny maximálně o inflaci.
Někde vůbec, jinde jen minimálně se zvýší cena za vodné a stočné v regionech, kde v současné době zajišťuje dodávky pitné vody a čistění vod odpadních VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Tam, kde si lidé za vodné a stočné připlatí, se jedná o navýšení ceny maximálně o inflaci. Vývoj ceny vody vychází z přesných ekonomických propočtů provozovatele,
Odborné semináře se uskutečnily celofiremně i na divizích Boskovice a Znojmo. Tradiční oslava Světového dne vody, kterou každoročně pořádá Rada povodí Svratky, jejímž členem je i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., letos připadla na úterý 20. března. Hlavním organizátorem akce s mottem Příroda pro vodu byl státní podnik Povodí Moravy. Zástupci odborné veřejnosti, ale také starostové a
TOP