Zákaznický portál je v novém hávu

Moderní, atraktivní vzhled, nové funkce, jednodušší a přehlednější – to vše jsou vlastnosti nově zprovozněného Zákaznického portálu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.   Veškeré informace, které jsou pro Vás, pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., důležité, naleznete nově v moderním a atraktivním vzhledu přímo v zákaznickém portálu. Ten byl inovován a rozšířen s cílem poskytnout našim

AKTUALIZOVÁNO 15. 10. 2021: Kvalita vody v Ostopovicích

Vážení odběratelé,   rádi bychom Vám touto cestou sdělili aktuální informace ohledně zásobování obce Ostopovice pitnou vodou. V současné době je do obce dodávána voda pouze z Vírského oblastního vodovodu (VOV). Kontrola kvality vody probíhá na čtyřech zvolených monitorovacích místech. V průběhu měsíce října jsou plánovány kontrolní odběry vzorků v týdenních intervalech. Pokud budou výsledky rozborů vyhovovat požadavkům vyhlášky

Deset tisíc kilometrů ujeli v květnu zaměstnanci VAS

10 848,5 km, tedy přibližně vzdálenost z Brna do Mexico City vzdušnou čarou, ujeli zaměstnanci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v průběhu měsíce května na svých kolech při cestách do práce. Účastnili se totiž celostátní soutěže Do práce na kole, jejímž cílem je poukázat nejen na výhody zdravého životního stylu, ale také na to, že automobilová doprava je

Na kole za vodou – I. etapa

Vážení cyklističtí přátelé, loňský cyklovýlet, který byl plánovaný divizí Boskovice, jsme bohužel byli nuceni zrušit. Pro letošní sezónu, kdy nám epidemiologická situace opět nedovolí pořádat cyklovýlet v režimu a termínu na jaký jsme zvyklí, jsme se rozhodli pro Vás připravit náhradní variantu s individuálními návštěvami vodárenských objektů. Vybrali jsme pro Vás objekty (vodojemy), které si
                  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala svůj první patent na unikátní výrobu zemědělského hnojiva s názvem KSP organické hnojivo. Jeho výroba pomůže řešit řadu ekologických problémů, k nimž patří například nedostatek kvalitní půdy v České republice nebo nedostatečné zadržování vody v půdě. Zároveň řeší, jak dále vyžívat čistírenské kaly, které vznikají

Zajistili jsme náhradní zásobování pitnou vodou

Celkem pět autocisteren naší společnosti zajišťovalo v průběhu víkendu náhradní zásobení pitnou vodu v souvislosti s opravou poruchy na přívodním řadu LT DN 500 z vodojemu Hosov do Jihlavy. Jedná se o řad pro zásobení III. tlakového pásma. Autocisterny VAS, kdy naše společnost využila vozidel i z dalších našich divizí v Kraji Vysočina, tedy ze Žďáru nad Sázavou a Třebíče, havarijně

VAS nově nabízí dálkové odečty vodoměrů

                VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., pokračuje ve zvyšování komfortu zákazníků a připravila novou službu – DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ. Instalace dálkových odečtů vodoměrů probíhá dle Strategie osazování VAS, ale již nyní ji mohou využít zákazníci, kteří o službu projeví zájem. Dálkově odečítané vodoměry jsou v dnešní době trendem v oblasti
K příležitosti Světového dne vody si moderátor Jirka Doležal povídal s Ivou Librovou z VAS nejen o kvalitě vody v Dobrém dopoledni v Českém rozhlase Vysočina. Řeč přišla také na to, jak se tvoří cena vody, proč je voda z kohoutku kvalitnější než voda balená nebo proč bychom si měli vody vážit, což je také

Testujeme naše zaměstnance…

Děláme vše proto, aby naši odběratelé měli zajištěné nepřetržité dodávky pitné vody. A k tomu potřebujeme, aby naši pracovníci byli zdraví. Testování zaměstnanců probíhá v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 3. 2021 vydaného pod č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN.
TOP