Na kole za vodou – I. etapa

Vážení cyklističtí přátelé, loňský cyklovýlet, který byl plánovaný divizí Boskovice, jsme bohužel byli nuceni zrušit. Pro letošní sezónu, kdy nám epidemiologická situace opět nedovolí pořádat cyklovýlet v režimu a termínu na jaký jsme zvyklí, jsme se rozhodli pro Vás připravit náhradní variantu s individuálními návštěvami vodárenských objektů. Vybrali jsme pro Vás objekty (vodojemy), které si
                  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala svůj první patent na unikátní výrobu zemědělského hnojiva s názvem KSP organické hnojivo. Jeho výroba pomůže řešit řadu ekologických problémů, k nimž patří například nedostatek kvalitní půdy v České republice nebo nedostatečné zadržování vody v půdě. Zároveň řeší, jak dále vyžívat čistírenské kaly, které vznikají

Zajistili jsme náhradní zásobování pitnou vodou

Celkem pět autocisteren naší společnosti zajišťovalo v průběhu víkendu náhradní zásobení pitnou vodu v souvislosti s opravou poruchy na přívodním řadu LT DN 500 z vodojemu Hosov do Jihlavy. Jedná se o řad pro zásobení III. tlakového pásma. Autocisterny VAS, kdy naše společnost využila vozidel i z dalších našich divizí v Kraji Vysočina, tedy ze Žďáru nad Sázavou a Třebíče, havarijně

VAS nově nabízí dálkové odečty vodoměrů

                VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., pokračuje ve zvyšování komfortu zákazníků a připravila novou službu – DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ. Instalace dálkových odečtů vodoměrů probíhá dle Strategie osazování VAS, ale již nyní ji mohou využít zákazníci, kteří o službu projeví zájem. Dálkově odečítané vodoměry jsou v dnešní době trendem v oblasti
K příležitosti Světového dne vody si moderátor Jirka Doležal povídal s Ivou Librovou z VAS nejen o kvalitě vody v Dobrém dopoledni v Českém rozhlase Vysočina. Řeč přišla také na to, jak se tvoří cena vody, proč je voda z kohoutku kvalitnější než voda balená nebo proč bychom si měli vody vážit, což je také

Testujeme naše zaměstnance…

Děláme vše proto, aby naši odběratelé měli zajištěné nepřetržité dodávky pitné vody. A k tomu potřebujeme, aby naši pracovníci byli zdraví. Testování zaměstnanců probíhá v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 1. 3. 2021 vydaného pod č.j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN.
Nový mobilní ultrazvuk pro pacienty pořídila Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. Sloužit bude také pacientům s onemocněním COVID-19. Pořídit se jej podařilo i díky sponzorovi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., která nemocnici poskytla dar ve výši 100 000 Kč. Ultrazvuk tvoří sonda, která je připojena k tabletu, čímž je ultrazvuk lehce přenositelný. Díky tomu mohou lékaři rychle diagnostikovat a
  Tři nové přístroje na jednotky intenzivní péče pořídila jihlavská nemocnice. Sloužit budou také pacientům s onemocněním Covid-19. Pořídit se mohly díky sponzorovi.   „Infuzní pumpy slouží například k dávkování léku Ramdesivir,“ popisuje provozně-technický náměstek Alexander Filip. Pumpy jsou u lůžka nemocného a je jimi vedena hadička infuzního setu. Na přístroji zdravotníci nastavují rychlost infúze, neboli objem

Sdělení divize Jihlava

Obyvatelé, firmy i další instituce působící v krajském městě Jihlava i v celém okrese mohou i po novém roce využívat všechny služby VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Ta bude v regionu působit nadále i přesto, že se mění struktura v provozování vodárenského majetku. „V krajském městě Vysočiny zůstává nadále zachována divize VAS, jejíž pracovníci budou zajišťovat nejen profesionální provozování vodovodů a
TOP