AKTUALITY

AKCE A INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Číst dále +25 září 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize BRNO-VENKOV

Napojení vodovodu Ostopovice na Vírský oblastní vodovod

V letních měsících proběhla stavba vodního díla pod názvem „Napojení vodovodu Ostopovice na vodovodní přivaděč VOV“. Investorem byla Obec Ostopovice, stavbu provedla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS). Stavba byla zkolaudována MěÚ Šlapanice, odborem životního prostředí dne 31.8.2020, č.j. OŽP-ČS/57241-20/MOU. V surové vodě stávajícího podzemního zdroje se nachází z důvodu geologického prostředí vyšší hodnoty manganu, vápníku a hořčíku. Tuto
Číst dále +22 září 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize JIHLAVA

Přerušení dodávky pitné vody ve městě Telč

V souvislosti s výstavbou vodovodu probíhající v současné době v ulici Dačická v Telči a přepojování nově vybudované vodovodní sítě na stávající hlavní přívodní vodovodní řad do Telče dojde dne  9. 10. 2020 v době od 23.00 hod. do 10. 10. 2020 do 7.00 hod. k plánované odstávce vodovodní sítě a k přerušení dodávky pitné vody ve městě Telč.
Číst dále +31 srpna 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality

Od 1. 9. 2020 prosíme o dodržování zvýšených bezpečnostních podmínek a hygienických opatření

ODSTÁVKY

Plánované výluky

Divize Brno

Důvod odstávky
Z důvodu napojení nové lokality na stávající vodovod výřezem v hlavním zásobovacím řadu

Od 1. 10. 2020 13:00
Do 1. 10. 2020 16:00

Náhradní zdroj vody
ANO Jedna voznice s pitnou vodou bude přistavena u školy, druhá u obecního úřadu

Bez vody zůstává
Celá obec Blažovice

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Příprava na propojení nového vodovodu

Od 13. 10. 2020 8:00
Do 13. 10. 2020 12:00

Náhradní zdroj vody
NE

Bez vody zůstává
ul. Blatná od č.p. 256 po lokalitu Zlatá Hora

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Napojení na novou zástavbu.

Od 7. 10. 2020 8:00
Do 7. 10. 2020 14:00

Náhradní zdroj vody
ANO U trafostanice

Bez vody zůstává
Celá obec

HAVÁRIE

Hlášené havárie

Momentálně nejsou hlášené žádné havárie.

AKTUALITY

FOTOGALERIE A VIDEA

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S.

TOP