AKTUALITY

AKCE A INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Číst dále +14 října 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality

Od 15. 10. 2020 budou uzavřena všechna oddělení.

Číst dále +13 října 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality

I nadále se nemusíme bát pít pitnou vodu

Nemůžeme se nakazit koronavirem z pitné vody? Můžeme pít pitnou vodu bez obav? Vzhledem k tomu, že tyto dotazy našich odběratelů se stále více vyskytují, dovolujeme si pro vyjasnění situace zveřejnit stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou. Dle tohoto stanoviska jsou rezervoárem této infekce, která napadá horní
Číst dále +25 září 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize BRNO-VENKOV

Napojení vodovodu Ostopovice na Vírský oblastní vodovod

V letních měsících proběhla stavba vodního díla pod názvem „Napojení vodovodu Ostopovice na vodovodní přivaděč VOV“. Investorem byla Obec Ostopovice, stavbu provedla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS). Stavba byla zkolaudována MěÚ Šlapanice, odborem životního prostředí dne 31.8.2020, č.j. OŽP-ČS/57241-20/MOU. V surové vodě stávajícího podzemního zdroje se nachází z důvodu geologického prostředí vyšší hodnoty manganu, vápníku a hořčíku. Tuto

ODSTÁVKY

Plánované výluky

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Práce na vodohospodářské infrastruktuře.

Od 4. 11. 2020 7:00
Do 4. 11. 2020 17:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou u obecního úřadu.

Bez vody zůstává
Celá obec Božice

Divize Brno

Důvod odstávky
Napojení nového vodovodního řadu.

Od 3. 11. 2020 8:00
Do 3. 11. 2020 12:00

Náhradní zdroj vody
NE

Bez vody zůstává
část obce od křížku směrem na Ivančice

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Napojení nových vodárenských objektů a přivaděčů na stávající vodovodní síť.

Od 3. 11. 2020 7:00
Do 3. 11. 2020 17:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou u obecního úřadu.

Bez vody zůstává
Celá obec Damnice.

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Napojení nových vodárenských objektů a přivaděčů na stávající vodovodní síť.

Od 3. 11. 2020 7:00
Do 3. 11. 2020 17:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou u obecního úřadu.

Bez vody zůstává
Celá obec Dolenice.

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Napojení nových vodárenských objektů a přivaděčů na stávající vodovodní síť.

Od 3. 11. 2020 7:00
Do 3. 11. 2020 17:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou u obecního úřadu.

Bez vody zůstává
Celá obec Jiřice u Miroslavi.

Divize Brno

Důvod odstávky
Výluka v dodávce pitné vody z důvodu napojení nově vybudovaného vodovodu pro novou výstavbu RD v ul. k rybníku.

Od 4. 11. 2020 8:00
Do 4. 11. 2020 13:00

Náhradní zdroj vody
NE

Bez vody zůstává
Ulice k rybníku

Divize Brno

Důvod odstávky
propojování nových vodovodních řadů

Od 4. 11. 2020 8:00
Do 4. 11. 2020 14:00

Náhradní zdroj vody
ANO voznice 1x u školky, 1x na návsi

Bez vody zůstává
od odbočky na Štuky včetně směrem na Kanice celá obec

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Napojení nových vodárenských objektů a přivaděčů na stávající vodovodní síť.

Od 3. 11. 2020 7:00
Do 3. 11. 2020 17:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou u obecního úřadu.

Bez vody zůstává
Celá obec Trnové Pole.

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Napojení nových vodárenských objektů a přivaděčů na stávající vodovodní síť.

Od 3. 11. 2020 7:00
Do 3. 11. 2020 17:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou u obecního úřadu.

Bez vody zůstává
Celá obec Troskotovice.

Divize Znojmo

Důvod odstávky
Práce na vodohospodářské infrastruktuře.

Od 12. 11. 2020 8:00
Do 12. 11. 2020 12:00

Náhradní zdroj vody
ANO Cisterna s pitnou vodou na ul. Holandská.

Bez vody zůstává
ul. Holandská č.o. 8, 23, 25, 27, 27A, 29, lékárna, kotelna u č.o. 6, kotelna u č.o. 8

HAVÁRIE

Hlášené havárie

Divize Jihlava

Důvod odstávky
Porucha vod. řádu. Bez vody zustává sídliště U Pivovaru +ul.Máhlerova

Od 31. 10. 2020 7:00
Do 2. 11. 2020 15:00

Náhradní zdroj vody
ANO sídliště

Bez vody zůstává
Sídliště U Pivovaru +ul.Máhlerova

AKTUALITY

FOTOGALERIE A VIDEA

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S.

TOP