Číst dále +19 července 2023 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Tiskové zprávy

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., zlepšuje služby zákazníkům

Hned dvě novinky připravila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., pro svoje zákazníky. Výrazně se jim tak zjednoduší především komunikace s největším provozovatelem vodárenské infrastruktury na jihu Moravy a v Kraji Vysočina. Obě služby jsou pilotního charakteru a mají ukázat, o jaký druh služeb bude ze strany zákazníků zájem. Pohodlně, z domova si tak lidé mohou objednat
Číst dále +12 června 2023 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Tiskové zprávy

Vydejte se za námi na vodárenské objekty

  Chcete se podívat, jak se upravuje surová voda na to, abychom ji mohli pít? Zajímá Vás, co vše musíme udělat s odpadní vodou, než ji vypustíme zpět do přírody. Pokud ano, pak přijměte naše pozvání na již tradiční Dny otevřených dveří na vodárenských objektech, které se uskuteční v pátek 16. června. Zavítat můžete na
Číst dále +09 května 2023 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize BOSKOVICE, Tiskové zprávy

Dvě obce na Boskovicku se dočkají nové kanalizace a čistírny odpadních vod, které ochrání i krasové podzemí

Suchý, Žďárná – Novou společnou čistírnu odpadních vod, ale také novou splaškovou kanalizaci budou mít do podzimu roku 2024 dvě obce na Boskovicku – Suchý a Žďárná. Stavba zlepší životní podmínky nejen obyvatelům těchto obcí, ale významně pomůže také k ochraně přírody v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Obě obce totiž dosud měly pouze jednotnou
Číst dále +11 ledna 2023 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Tiskové zprávy

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala excelentní mezinárodní ocenění

Naše společnost, která je jedním z největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice, získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu Excelence. Velmi významnou cenu společnosti udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky ve 22. ročníku této soutěže. Rada kvality ocenila ve složitém několikadenním hodnotícím procesu dlouholetou, kvalitní a vysoce profesionální práci
Číst dále +23 září 2022 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize BOSKOVICE, Tiskové zprávy

Rozsáhlý projekt zajišťující pitnou vodu pro Jedovnicko je dokončen

Zajistit dostatek pitné vody pro Městys Jedovnice a další obce v okolí se v těchto dnech podařilo díky dokončení rozsáhlého vodárenského projektu Pitná voda Jedovnicko v hodnotě čtvrt miliardy korun. Díky tomuto projektu došlo na Blanensku k propojení dvou významných skupinových vodovodů, a to skupinového vodovodu Velké Opatovice-Boskovice- Blansko- Lažany a skupinového vodovodu Jedovnicko. „Důležitost stavby spočívá v tom,
Číst dále +23 května 2021 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Tiskové zprávy

Z čistírenských kalů vyrábí účinné zemědělské hnojivo

                  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala svůj první patent na unikátní výrobu zemědělského hnojiva s názvem KSP organické hnojivo. Jeho výroba pomůže řešit řadu ekologických problémů, k nimž patří například nedostatek kvalitní půdy v České republice nebo nedostatečné zadržování vody v půdě. Zároveň řeší, jak dále vyžívat čistírenské kaly, které vznikají
Číst dále +14 prosince 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize JIHLAVA, Tiskové zprávy

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Jihlava bude i od nového roku poskytovat své služby lidem, firmám i obcím a městům

Obyvatelé, firmy i další instituce působící v krajském městě Jihlava i v celém okrese mohou i po novém roce využívat všechny služby VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Ta bude v regionu působit nadále i přesto, že se mění struktura v provozování vodárenského majetku. „V krajském městě Vysočiny zůstává nadále zachována divize VAS, jejíž pracovníci budou zajišťovat nejen profesionální provozování vodovodů a
Číst dále +25 listopadu 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, Tiskové zprávy

Zaměstnanci novoměstské nemocnice díky sponzorovi zjistí přítomnost protilátek proti viru Covid

Novoměstská nemocnice umožnila všem svým zaměstnancům podstoupit test, který umožňuje kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19. Na základě tohoto testu se zaměstnanci novoměstské nemocnice dozví, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2. Náklady spojené s testováním zaměstnanců novoměstská nemocnice uhradí ze sponzorského daru 100 000,- Kč, který nemocnici poskytla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
Číst dále +11 července 2020 Zveřejnil: VAS Téma: Aktuality, Divize JIHLAVA, Tiskové zprávy

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., nabízí městu jistý příjem 80 milionů korun za rok i výhodnou cenu za vodné a stočné  

  Transparentní nabídku na provozování vodovodů a kanalizací na území Města Jihlava připravila v těchto dnech VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která v současnosti  vodohospodářskou infrastrukturu ve městě obhospodařuje a v současnosti se vedení Města Jihlava rozhoduje, jak se o tento majetek starat dál. „Jedná se o návrh na uzavření pachtovní smlouvy. VAS se v ní mimo jiné zavazuje
TOP