Zamyslet se nad významem vody pro běžný život člověka, ale také naučit se s touto utilitou šetrně zacházet a umět ji správně využívat v domácnosti – to jsou hlavní cíle soutěžního vzdělávacího projektu pro základní školy, který běží již několik let na Blanensku díky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Letos se do tohoto projektu doslova s vervou

Dny otevřených dveří na vodárenských objektech

Zkvalitnění péče o pacienty se i díky finanční pomoci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dočkají hned dvě oddělení boskovické nemocnice. Pacienti se tak mohou těšit na nové vybavení na oddělení rehabilitace a na transfúzním oddělení.   V pátek 20. 5. 2022 předali zástupci společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, za účasti starosty města Boskovice Jaroslava

VII. Regionální olympiáda dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže a Město Náměšť nad Oslavou pořádají VII. Regionální olympiádu dětí a mládeže ve dnech 24. – 29. května 2022 a my tuto akci rádi podpoříme.  

Začíná období napouštění bazénů

Máte doma bazén, nastaly první teplé dny a Vy zvažujete, že je ten správný čas bazén napustit, vodu ohřát a věnovat se těm pravým letním radovánkám? Uvědomte si před napouštěním, že: stejný nápad má v tyto dny i množství Vašich sousedů. Na malé obci je kapacita vodojemu asi 50 m3. Váš bazén průměru 3,5 m a
Vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody...

Nová otevírací doba výdejny Heraltické vody

                      Nová otevírací doba výdejny Heraltické vody je platná od května 2022.                        

Den otevřených dveří na vodárenských objektech

Přihláška je ke stažení zde
TOP