Nový mobilní ultrazvuk pro pacienty pořídila Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace. Sloužit bude také pacientům s onemocněním COVID-19. Pořídit se jej podařilo i díky sponzorovi VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., která nemocnici poskytla dar ve výši 100 000 Kč. Ultrazvuk tvoří sonda, která je připojena k tabletu, čímž je ultrazvuk lehce přenositelný. Díky tomu mohou lékaři rychle diagnostikovat a
  Tři nové přístroje na jednotky intenzivní péče pořídila jihlavská nemocnice. Sloužit budou také pacientům s onemocněním Covid-19. Pořídit se mohly díky sponzorovi.   „Infuzní pumpy slouží například k dávkování léku Ramdesivir,“ popisuje provozně-technický náměstek Alexander Filip. Pumpy jsou u lůžka nemocného a je jimi vedena hadička infuzního setu. Na přístroji zdravotníci nastavují rychlost infúze, neboli objem

Sdělení divize Jihlava

Obyvatelé, firmy i další instituce působící v krajském městě Jihlava i v celém okrese mohou i po novém roce využívat všechny služby VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Ta bude v regionu působit nadále i přesto, že se mění struktura v provozování vodárenského majetku. „V krajském městě Vysočiny zůstává nadále zachována divize VAS, jejíž pracovníci budou zajišťovat nejen profesionální provozování vodovodů a

Oznámení o změně ceny pro vodné a stočné

Vážený odběrateli, představenstvo VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči schválilo dne 26. 11. 2020 kalkulaci cen pro vodné a stočné platné od 1. 1. 2021. S platností od 1. 1. 2021 jsou platné v územní působnosti VODOVODŮ A KANALIZACÍ, svazku obcí se sídlem v Třebíči tyto jednotné ceny pro vodné a stočné:   Vodné

Dar pro nemocnici v Blansku

Naše společnost dnes předala další mimořádný dar, a to Nemocnici Blansko, který poslouží na přístroje pro její pacienty včetně pacienty s onemocněním Covid-19. Dar převzala ředitelka nemocnice MUDr. Vlaďka Danihelková, MBA, od předsedy představenstva Vodárenské akciové společnosti, a. s., Ing. Jindřicha Krále. Předání daru se zúčastnil také starosta města Blanska Ing. Jiří Crha. Více informací
Novoměstská nemocnice umožnila všem svým zaměstnancům podstoupit test, který umožňuje kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19. Na základě tohoto testu se zaměstnanci novoměstské nemocnice dozví, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2. Náklady spojené s testováním zaměstnanců novoměstská nemocnice uhradí ze sponzorského daru 100 000,- Kč, který nemocnici poskytla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
  K dovybavení terapeutických dílen a nákupu materiálů potřebných k práci a výrobě různých předmětů bude sloužit klientům Domova Olga v Blansku dar ve výši 30 tisíc korun od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Tento dar již tradičně, v tomto předvánočním období, předali ředitelce Domova Olga Janě Kratochvílové místostarosta Města Blanska a předseda Svazků vodovodů a kanalizací Mgr. Ivo Polák
Pomáháme, kde je třeba – tak by se daly shrnout poslední aktivity VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v Boskovicích. Společnost se totiž snaží ve městě finančně podpořit organizace, které v posledním tři čtvrtě roku pocítily značně zvýšené náklady v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a přitom bez jejich fungování by život ve městě ztratil svoji kvalitu.
TOP