Upozornění

Vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody...

Upozornění

Navštivte vodárenské objekty

Jak se ze surové vody stane voda pitná nebo jak se čistí odpadní voda z domácností a firem se mohou přijít zájemci přesvědčit v pátek 21. června 2024 na různé vodárenské objekty, které provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. V tento den budou od 9:00 do 16:00 otevřeny vybrané úpravny vody a čistírny odpadních vod pro

Přijďte za vodou

Vyhlášení soutěže

                                                                                                             

Jak správně napustit bazén?

Přechod na novou e-mailovou doménu

PRAMENY LETOVICKA II

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice Vás zve na 12. ročník tematického cyklovýletu “Na kole za vodou”.   Velice nás těší, že Vás opět můžeme pozvat k projížďce po vodárenských objektech provozovaných divizí Boskovice. Na letošním cyklovýletě Vám chceme ukázat, jak se změnilo zejména zásobování pitnou vodou, ale i odvádění a čištění odpadních vod v regionu
                        Jeden z nejrozsáhlejších projektů, který se dotkne v podstatě každé domácnosti, chystá v současné době VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., v okrese Brno-venkov. V letošním roce totiž začíná plošná instalace dálkových odečtů vodoměrů, a to na 43 tisících vodovodních přípojek. „Tento projekt je výsledkem dlouholeté komunikace se svazky měst
TOP