Aktuálně pro obyvatele obce Mokrá-Horákov

Vážení odběratelé, v obci došlo Mokrá-Horákov na vodárenském zařízení k technickým problémům, které se mohly projevit na zápachu a chuti pitné vody. Tato závada je již odstraněna a voda je zdravotně nezávadná. V případě výskytu zápachu je vodu vhodné odpustit. V průběhu večera a zítřka budou ještě naši pracovníci proplachovat vodovodní síť. Omlouváme se za

Ceny vody rostou minimálně

PF 2022

Zákaznický portál je v novém hávu

Moderní, atraktivní vzhled, nové funkce, jednodušší a přehlednější – to vše jsou vlastnosti nově zprovozněného Zákaznického portálu VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.   Veškeré informace, které jsou pro Vás, pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., důležité, naleznete nově v moderním a atraktivním vzhledu přímo v zákaznickém portálu. Ten byl inovován a rozšířen s cílem poskytnout našim

AKTUALIZOVÁNO 15. 10. 2021: Kvalita vody v Ostopovicích

Vážení odběratelé,   rádi bychom Vám touto cestou sdělili aktuální informace ohledně zásobování obce Ostopovice pitnou vodou. V současné době je do obce dodávána voda pouze z Vírského oblastního vodovodu (VOV). Kontrola kvality vody probíhá na čtyřech zvolených monitorovacích místech. V průběhu měsíce října jsou plánovány kontrolní odběry vzorků v týdenních intervalech. Pokud budou výsledky rozborů vyhovovat požadavkům vyhlášky

Deset tisíc kilometrů ujeli v květnu zaměstnanci VAS

10 848,5 km, tedy přibližně vzdálenost z Brna do Mexico City vzdušnou čarou, ujeli zaměstnanci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v průběhu měsíce května na svých kolech při cestách do práce. Účastnili se totiž celostátní soutěže Do práce na kole, jejímž cílem je poukázat nejen na výhody zdravého životního stylu, ale také na to, že automobilová doprava je

Na kole za vodou – I. etapa

Vážení cyklističtí přátelé, loňský cyklovýlet, který byl plánovaný divizí Boskovice, jsme bohužel byli nuceni zrušit. Pro letošní sezónu, kdy nám epidemiologická situace opět nedovolí pořádat cyklovýlet v režimu a termínu na jaký jsme zvyklí, jsme se rozhodli pro Vás připravit náhradní variantu s individuálními návštěvami vodárenských objektů. Vybrali jsme pro Vás objekty (vodojemy), které si
                  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala svůj první patent na unikátní výrobu zemědělského hnojiva s názvem KSP organické hnojivo. Jeho výroba pomůže řešit řadu ekologických problémů, k nimž patří například nedostatek kvalitní půdy v České republice nebo nedostatečné zadržování vody v půdě. Zároveň řeší, jak dále vyžívat čistírenské kaly, které vznikají
Vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody...
TOP