Zajistit dostatek pitné vody pro Městys Jedovnice a další obce v okolí se v těchto dnech podařilo díky dokončení rozsáhlého vodárenského projektu Pitná voda Jedovnicko v hodnotě čtvrt miliardy korun. Díky tomuto projektu došlo na Blanensku k propojení dvou významných skupinových vodovodů, a to skupinového vodovodu Velké Opatovice-Boskovice- Blansko- Lažany a skupinového vodovodu Jedovnicko. „Důležitost stavby spočívá v tom,
Nárůst cen za energie, ale i za potraviny a další nezbytnosti, dopadá v těchto dnech i na klienty a vedení denního stacionáře pro mentálně postižené v Blansku s názvem Domov Olga. Ke zmírnění situace by měl přispět finanční dar VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., který ředitelce Domova Olga Janě Kratochvílové dne 20. září předali ředitel boskovické
Konec minulého týdne dokázal, že naše společnost zaměstnává nejen odborníky, ale také vynikající sportovce. Zúčastnili jsme se 42. ročníku Vodohospodářských her v Olomouci. A to společně s více než 500 sportovci ze 17 společností z celé České republiky. Pořadatelství měl letos pod taktovkou Český hydrometeorologický ústav. Soupeřilo se v malé kopané, tenisu, volejbalu, stolním tenisu
Vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody...
Zamyslet se nad významem vody pro běžný život člověka, ale také naučit se s touto utilitou šetrně zacházet a umět ji správně využívat v domácnosti – to jsou hlavní cíle soutěžního vzdělávacího projektu pro základní školy, který běží již několik let na Blanensku díky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Letos se do tohoto projektu doslova s vervou

Dny otevřených dveří na vodárenských objektech

Zkvalitnění péče o pacienty se i díky finanční pomoci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., dočkají hned dvě oddělení boskovické nemocnice. Pacienti se tak mohou těšit na nové vybavení na oddělení rehabilitace a na transfúzním oddělení.   V pátek 20. 5. 2022 předali zástupci společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice, za účasti starosty města Boskovice Jaroslava

VII. Regionální olympiáda dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže a Město Náměšť nad Oslavou pořádají VII. Regionální olympiádu dětí a mládeže ve dnech 24. – 29. května 2022 a my tuto akci rádi podpoříme.  

Začíná období napouštění bazénů

Máte doma bazén, nastaly první teplé dny a Vy zvažujete, že je ten správný čas bazén napustit, vodu ohřát a věnovat se těm pravým letním radovánkám? Uvědomte si před napouštěním, že: stejný nápad má v tyto dny i množství Vašich sousedů. Na malé obci je kapacita vodojemu asi 50 m3. Váš bazén průměru 3,5 m a
TOP