Novoměstská nemocnice umožnila všem svým zaměstnancům podstoupit test, který umožňuje kvantitativní stanovení protilátek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu onemocnění Covid-19. Na základě tohoto testu se zaměstnanci novoměstské nemocnice dozví, zda jejich organismus přišel v minulosti do kontaktu s virem SARS-CoV-2. Náklady spojené s testováním zaměstnanců novoměstská nemocnice uhradí ze sponzorského daru 100 000,- Kč, který nemocnici poskytla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,
  K dovybavení terapeutických dílen a nákupu materiálů potřebných k práci a výrobě různých předmětů bude sloužit klientům Domova Olga v Blansku dar ve výši 30 tisíc korun od VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Tento dar již tradičně, v tomto předvánočním období, předali ředitelce Domova Olga Janě Kratochvílové místostarosta Města Blanska a předseda Svazků vodovodů a kanalizací Mgr. Ivo Polák
Pomáháme, kde je třeba – tak by se daly shrnout poslední aktivity VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., v Boskovicích. Společnost se totiž snaží ve městě finančně podpořit organizace, které v posledním tři čtvrtě roku pocítily značně zvýšené náklady v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 a přitom bez jejich fungování by život ve městě ztratil svoji kvalitu.

Dopis odběratelům města Jihlavy

Dopis odběratelům ke stažení zde.

Od 15. 10. 2020 budou uzavřena všechna oddělení.

I nadále se nemusíme bát pít pitnou vodu

Nemůžeme se nakazit koronavirem z pitné vody? Můžeme pít pitnou vodu bez obav? Vzhledem k tomu, že tyto dotazy našich odběratelů se stále více vyskytují, dovolujeme si pro vyjasnění situace zveřejnit stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou. Dle tohoto stanoviska jsou rezervoárem této infekce, která napadá horní
V letních měsících proběhla stavba vodního díla pod názvem „Napojení vodovodu Ostopovice na vodovodní přivaděč VOV“. Investorem byla Obec Ostopovice, stavbu provedla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS). Stavba byla zkolaudována MěÚ Šlapanice, odborem životního prostředí dne 31.8.2020, č.j. OŽP-ČS/57241-20/MOU. V surové vodě stávajícího podzemního zdroje se nachází z důvodu geologického prostředí vyšší hodnoty manganu, vápníku a hořčíku. Tuto

Přerušení dodávky pitné vody ve městě Telč

V souvislosti s výstavbou vodovodu probíhající v současné době v ulici Dačická v Telči a přepojování nově vybudované vodovodní sítě na stávající hlavní přívodní vodovodní řad do Telče dojde dne  9. 10. 2020 v době od 23.00 hod. do 10. 10. 2020 do 7.00 hod. k plánované odstávce vodovodní sítě a k přerušení dodávky pitné vody ve městě Telč.
Vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody...

S ministrem o pitné vodě

Dnes se v Jedovnicích uskutečnilo setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, jemuž byl představen rozsáhlý projekt Pitná voda Jedovnicko. Tento projekt zajistí dostatek pitné vody pro tuto část okresu Blansko. Setkání se účastnili starosta Jedovnic Ing. Jaroslav Šíbl, místostarosta Blanska a předseda svazku Mgr.Ivo Polak a zástupci naší společnosti Ing. Petr Fiala, ředitel divize
TOP