Vyšla nová e-Kapka 03/2023

Úroveň souladu realizovaných procesů certifikovaných podle mezinárodních norem ISO hodnotily letos v průběhu června ve VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., externí audity. Realizovala je společnost CERTLINE, s.r.o. V případě environmentálního řízení certifikovaného podle normy ISO 14001 byl po ukončení recertifikačního auditu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., získala v pořadí již pátý certifikát. První certifikace tohoto systému se uskutečnila v roce 2011.

Vyšla nová e-Kapka 02/2023

Hned dvě novinky připravila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., pro svoje zákazníky. Výrazně se jim tak zjednoduší především komunikace s největším provozovatelem vodárenské infrastruktury na jihu Moravy a v Kraji Vysočina. Obě služby jsou pilotního charakteru a mají ukázat, o jaký druh služeb bude ze strany zákazníků zájem. Pohodlně, z domova si tak lidé mohou objednat

Vydejte se za námi na vodárenské objekty

  Chcete se podívat, jak se upravuje surová voda na to, abychom ji mohli pít? Zajímá Vás, co vše musíme udělat s odpadní vodou, než ji vypustíme zpět do přírody. Pokud ano, pak přijměte naše pozvání na již tradiční Dny otevřených dveří na vodárenských objektech, které se uskuteční v pátek 16. června. Zavítat můžete na
Suchý, Žďárná – Novou společnou čistírnu odpadních vod, ale také novou splaškovou kanalizaci budou mít do podzimu roku 2024 dvě obce na Boskovicku – Suchý a Žďárná. Stavba zlepší životní podmínky nejen obyvatelům těchto obcí, ale významně pomůže také k ochraně přírody v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Obě obce totiž dosud měly pouze jednotnou

Vyhlášení soutěže

Nejlepší video ZŠ Drnovice – video ZŠ Velká Losenice – video  

Krásné Velikonoce

PITNÁ VODA JEDOVNICKO

Divize Boskovice Vás zve na 11. ročník tématického cyklovýletu “Na kole za vodou”. Velice nás těší, že Vás opět můžeme pozvat k projížďce po vodárenských objektech provozovaných divizí Boskovice. Při letošním tématickém cyklovýletě Vám chceme ukázat, jak se změnilo zejména zásobování pitnou vodou, ale i odvádění a čištění odpadních vod v regionu Jedovnicka od naší poslední
TOP