Suchý, Žďárná – Novou společnou čistírnu odpadních vod, ale také novou splaškovou kanalizaci budou mít do podzimu roku 2024 dvě obce na Boskovicku – Suchý a Žďárná. Stavba zlepší životní podmínky nejen obyvatelům těchto obcí, ale významně pomůže také k ochraně přírody v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Obě obce totiž dosud měly pouze jednotnou
Vlivem dlouhodobého sucha dochází v některých obcích k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, což je komplikováno zvýšeným odběrem vody...

Vyhlášení soutěže

Nejlepší video ZŠ Drnovice – video ZŠ Velká Losenice – video  

Upozornění

Krásné Velikonoce

PITNÁ VODA JEDOVNICKO

Divize Boskovice Vás zve na 11. ročník tématického cyklovýletu “Na kole za vodou”. Velice nás těší, že Vás opět můžeme pozvat k projížďce po vodárenských objektech provozovaných divizí Boskovice. Při letošním tématickém cyklovýletě Vám chceme ukázat, jak se změnilo zejména zásobování pitnou vodou, ale i odvádění a čištění odpadních vod v regionu Jedovnicka od naší poslední

Soutěž – Každá kapka se počítá

Dar pro Nemocnici Znojmo

Už mnoho let  VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. pomáhá v regionu, kde provozuje vodovody a kanalizace, na těch nejpotřebnějších místech. „V posledních letech byla i vzhledem k vážnosti epidemiologické situace naše pomoc směřována především do nemocničních zařízení. Jasnou volbou proto pro nás byla znojemská nemocnice,“ uvádí ředitel znojemské divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Ing. Zdeněk Jaroš, MBA. Koncem
Naše společnost, která je jedním z největších provozovatelů vodovodů a kanalizací v České republice, získala Národní cenu kvality České republiky 2022 v nejvyšším programu Excelence. Velmi významnou cenu společnosti udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky ve 22. ročníku této soutěže. Rada kvality ocenila ve složitém několikadenním hodnotícím procesu dlouholetou, kvalitní a vysoce profesionální práci
TOP