Dopis odběratelům města Jihlavy

Dopis odběratelům ke stažení zde.

I nadále se nemusíme bát pít pitnou vodu

Nemůžeme se nakazit koronavirem z pitné vody? Můžeme pít pitnou vodu bez obav? Vzhledem k tomu, že tyto dotazy našich odběratelů se stále více vyskytují, dovolujeme si pro vyjasnění situace zveřejnit stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou. Dle tohoto stanoviska jsou rezervoárem této infekce, která napadá horní
V letních měsících proběhla stavba vodního díla pod názvem „Napojení vodovodu Ostopovice na vodovodní přivaděč VOV“. Investorem byla Obec Ostopovice, stavbu provedla VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (VAS). Stavba byla zkolaudována MěÚ Šlapanice, odborem životního prostředí dne 31.8.2020, č.j. OŽP-ČS/57241-20/MOU. V surové vodě stávajícího podzemního zdroje se nachází z důvodu geologického prostředí vyšší hodnoty manganu, vápníku a hořčíku. Tuto

Přerušení dodávky pitné vody ve městě Telč

V souvislosti s výstavbou vodovodu probíhající v současné době v ulici Dačická v Telči a přepojování nově vybudované vodovodní sítě na stávající hlavní přívodní vodovodní řad do Telče dojde dne  9. 10. 2020 v době od 23.00 hod. do 10. 10. 2020 do 7.00 hod. k plánované odstávce vodovodní sítě a k přerušení dodávky pitné vody ve městě Telč.

S ministrem o pitné vodě

Dnes se v Jedovnicích uskutečnilo setkání s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, jemuž byl představen rozsáhlý projekt Pitná voda Jedovnicko. Tento projekt zajistí dostatek pitné vody pro tuto část okresu Blansko. Setkání se účastnili starosta Jedovnic Ing. Jaroslav Šíbl, místostarosta Blanska a předseda svazku Mgr.Ivo Polak a zástupci naší společnosti Ing. Petr Fiala, ředitel divize

AKTUÁLNĚ: Porucha je odstraněna

                              V současné době už jsou vyřešeny problémy v dodávce pitné vody na Třebíčsku a Moravskobudějovicku. Vyskytnout se ale ještě mohou lokální komplikace, například se zavzdušněním některých částí vodovodu. V těchto případech kontaktujte náš dispečink na telefonních číslech 568 846 253
  Transparentní nabídku na provozování vodovodů a kanalizací na území Města Jihlava připravila v těchto dnech VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., která v současnosti  vodohospodářskou infrastrukturu ve městě obhospodařuje a v současnosti se vedení Města Jihlava rozhoduje, jak se o tento majetek starat dál. „Jedná se o návrh na uzavření pachtovní smlouvy. VAS se v ní mimo jiné zavazuje

Pronájem kancelářských prostor

Nabízíme volné kancelářské prostory k pronájmu. Velkou výhodou je klidná lokalita a bezproblémové parkování. Více informací se dozvíte na emailu: kaluzova@vasgr.cz nebo na tel.: 603 889 407
V nepoužívaných rozvodech vody se kvůli epidemii COVID-19 množí nebezpečné bakterie, jako jsou například legionella a další kontaminující mikroorganismy, které společně tvoří povlaky na vnitřním povrchu potrubí, budují si v takovýchto uskupeních distribuční sítě živin a své společenství chrání vylučováním extracelulárních látek, které zvyšují jejich odolnost vůči dezinfekci. K tvorbě biofilmů dochází nejčastěji v případech,
  VAS se snaží pomáhat všude tam, kde je to potřeba. Tentokrát jsme pomohli pacientům  nemocnice v Letovicích a náš dar putuje na oddělení, kde se starají o dlouhodobě nemocné. Šek ředitelce zařízení MUDr. Drahoslavě Královcové předal  ředitel boskovické divize VAS Ing. Petr Fiala, za přítomnosti starosty města Letovice, Mgr. Petra Novotného.
TOP