Pacienti Nemocnice Třebíč mají i díky naší společnosti nový ultrazvuk pro neurologické oddělení. Nový ultrazvukový přístroj značky Philips Affinity 50 využívá třebíčská nemocnice od 18. prosince. Ultrazvukový přístroj je dnes pro neurologii základní vyšetřovací modalita, zajišťuje diagnostiku tepen v mozku, a to jak v akutních, tak i v chronických fázích. Doposud neurologie využívala velmi vytížený
                              VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice i v letošním roce nachystala Mikulášské balíčky pro děti na dětském oddělení v nemocnici Boskovice a pro organizaci Betany Boskovice, která zajišťuje individuální podporu a péči občanům s mentálním a kombinovaným postižením. Zástupci nemocnice

Do vodojemů se musí dovážet stále více vody

Nejedná se o žádnou nadsázku. Voda opravdu, zejména v posledních letech, výrazně hýbe naší republikou, okresem Blansko nevyjímaje. Během minulého roku musela VAS Boskovice dovážet do vodojemů jednotlivých obcí ohromné množství vody. A přestože by se pocitově mohlo zdát, že v první polovině letošního roku bylo počasí více deštivé a situace se mohla alespoň trochu
1. Cena vodného a stočného na rok 2020   Předsednictvo Svazku vodovodu a kanalizací Blansko schválilo na svém zasedání dne 11. 11. 2019 cenu vodného a stočného od 1. 1. 2020 v obcích, městech a městysech Svazku ve výši 92,17 Kč bez DPH (106,00 Kč vč. 15% DPH) za 1.000 l pitné vody a odpadní vody.

Plavání s Vodárenskou

Již popáté si pro Vás naše společnost připravila vánoční plavání pro děti. Akce se koná 26. prosince v areálu Městských lázní v Boskovicích a všechny děti do 15 let mají celý den vstup zdarma.

Pozvánka na „Setkání bývalých zaměstnanců“

Setkání bývalých zaměstnanců se bude konat v pátek 25.října 2019 v 16:00 hod. v kongresovém centru RESTT JIHLAVA, Vrchlického 592...
Na slavnostním setkání v aule Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně oslavil dvacáté výročí svého vzniku Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. Akce, která se uskutečnila 13. září, se účastnila více jak stovka významných osobností z řad odborníků ve vodárenství, představitelů ministerstev, úřadů, současných a bývalých komunálních politiků, ale také dalších lidí, kteří

Mladí triatlonisté změřili své síly

5.ročník Dětského triatlonu organizovaný spolkem Sportuj s námi proběhl poslední srpnovou sobotu v areálu Červené zahrady v Boskovicích Snahou organizátorů bylo připravit pro děti závod v duchu klasického triatlonu. Vzhledem k tomu, že hodně dětí prvních a druhých tříd zatím neumí plavat, byl pro ně připraven duatlon. Děti z třetích až pátých ročníků absolvovali klasický triatlon. I přes

Dodáváme kvalitní pitnou vodu

Na základě dotazů zákazníků na kvalitu dodávané pitné vody VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., sdělujeme, že pitná voda dodávaná naší společností do všech vodovodních sítí splňuje ve všech parametrech vyhlášku MZČR č. 252/2004 Sb. Je tedy pitná a kvalitní. Bližší informace o kvalitě vody v jednotlivých oblastech se dozvíte na http://vodarenska.qcm.cz/cs/water-quality
TOP